Viên Uống Vitamin Tổng Hợp – Vitamin Daily Pack BiotechUSA Hộp 30 Gói

0 đã bán

Liên hệ

Đã bán: 0

Một hộp bao gồm 30 gói. Một gói chứa 7 viên nang, gồm : 

  • 1 viên Multivitamin & Multimineral
  • 1 viên CaZnMg
  • 1 viên nang mềm Omega-3
  • 1 viên nang mềm Lecithin
  • 1 viên Plants & Enzymes
  • 1 viên nang hạt Nho
  • 1 viên Vitamin C1000