Tăng Cơ – Phục Hồi EAA Mutant GEAAR Hộp 400g – Vị Orange Rush

2 đã bán

700.000 

Đã bán: 2

Chống Dị Hoá Cơ – Tổng Hợp Protein

  • 4g Leucine
  • 9.4g EAA
  • 7g BCAAs

Vị cam sữa mới cực ngon!