TÀI LIỆU GIẢI PHẪU

0 đã bán

200.000 

Đã bán: 0

Cung cấp kiến thức Giải Phẫu Học về 21 nhóm cơ. Cùng những nguyên tắc chuyển động của Cơ.

Hình ảnh mô phỏng sắc nét, rõ ràng, nội dung dễ hiểu.

 

Chỉ bán kèm Combo TriggerPoint LV1